Brückerstuen - et lokalt mødested

Siden Ågård Frimenighed blev oprettet i 1887 har der været tradition for at holde foredrag, folkelige møder og sammenkomster. Dette skete fra 1887 til 2015 i præstegårdens stuer.

Den nuværende menighed besluttede ved generalforsamlingen i 2015 at opføre Brückerstuen for at give bedre muligheder for de folkelige arrangementer. Det var efterhånden utidssvarende at holde møder i præstegårdens stuer, men da det stadig er en af hovedpillerne i det grundtvigske at have muligheden for at høre foredrag, samtalegrupper, mødes over en kop kaffe, så blev Brückerstuen en realitet.
Alle - også personer, der ikke er medlem af Ågård Frimenighed - har mulighed for at benytte Brückerstuen til forskellige arrangementer. Dog er stuen ikke et festlokale, og vil ikke blive udlejet til dette.

Georg Valdemar Brücker
Ågård Frimenigheds første præst